SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2021 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES PARA ADMÓN. LOCAL, ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO E EMPRESAS/AUTÓNOMOS

Subvencións, en réxime de concurrencia competitiva, para proxectos de equipamento que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables (xeotermia, aerotermia, e solar térmica), executados en Galicia para Administración local, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos.

Prazo para presentación das solicitudes: desde o 26/05/2021 ata o 27/06/2021.

Só admite a presentación electrónica.

Data límite para executar o proxecto e xustificación será o 15 de xullo de 2021.

A cuantía máxima da axuda será calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación e terá as seguintes intensidades máximas por beneficiario:

-Entidades locais: 80%

-Entidades xurídicas sen ánimo de lucro (sen actividade económica): 80%

-Pequena empresa: 70%

-Mediana empresa: 60%

A cuantía máxima da axuda por proxecto de biomasa será 250.000€, por proxecto de aerotermia e xeotermia será de 100.000€, e por proxecto de solar térmica será de 15.000€.

Fonte: www.inega.gal