Se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2021-2022 (Industria)

“A dotación da presente convocatoria con cargo aos orzamentos do Inega para o ano 2021-2022 ascende a 4.500.000 euros financiados con fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.”

Beneficiarios: Empresas, Administración Local y Entidades sin ánimo de lucro

Presentación de solicitudes

Inicio de la solicitud:
16 de julio de 2021.
Fin de la solicitud: 
01 de diciembre de 2021

Procedimiento de la concesión: Por orden de llegada hasta terminarse los fondos.
Intensidad de las ayudas

Pequeña empresa
30% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Mediana empresa
25% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Administración Local
80% de ayuda con un máximo de 40.000€ por PROYECTO

Entidad sin ánimo de lucro
80% de ayuda con un máximo de 25.000€ por PROYECTO


Fuente: DOGA